Julkaistu: 17.09.2019

Sanna Rousu on Rahoitusneuvojan julkisrahoituksen asiantuntija

Sanna Rousu on Rahoitusneuvojan julkisrahoituksen asiantuntija
Sanna Rousu auttaa Rahoitusneuvojan asiantuntijana asiakasyrityksiä julkisen rahoituksen hakemisessa. Julkista rahoitusta on pääsääntöisesti mahdollista saada yritysten kehittämishankkeisiin, innovaatioihin ja kansainvälistymiseen. Julkisrahoituksesta Rousulla on pitkä kokemus jo aiemmasta työpaikastaan ja niin sanotusti asiakkaan näkökulmasta.
– Tehtäväni Rahoitusneuvojalla on löytää julkinen rahoitus niille asiakkaillemme, jotka tarvitsevat rahoitusta uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämiseen liiketoiminnaksi. Kartoitan hankkeen mahdollisuudet saada julkista rahoitusta ja sen, mikä tietty rahoitusmuoto voisi tulla kyseeseen, Sanna Rousu kertoo.

– En ole aiemmin työskennellyt rahoitusalalla, mutta viimeiset 8 vuotta työskentelin Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:llä, jossa käytännössä rahoitusmalli pitkälti perustuu siihen, että haetaan rahoitusta eri ideoille sekä tutkimuslaitokselle itselle että yrityksille. Käytännössä koko sen 8 vuotta tein rahoitushakemuksia eri rahoittajille. Jo sitä ennen olin teollisuuden palveluksessa 10 vuotta, jossa tämä sama asia tuli myös tutuksi.

"Se tarkoittaa asiakasyritykselle merkittävää ajansäästöä, sillä yrityksen ei tarvitse itse valjastaa resursseja hakemusten tekemiseen."

Rahoitusneuvojaksi Rousu lähti tilaisuuden koittaessa.

– Asiat loksahtelivat kohdalleen. Rahoitusneuvojalla nähtiin tarve laajentaa palveluvalikoimaa myös julkiseen rahoitukseen. Koska osaamista ei ollut omasta takaa, minun nimeni tuli esille. Itse olin ryhtynyt yrittäjäksi noin vuosi sitten ja jo silloin oli mielessä, että tämä vois olla yksi yritykseni tarjoama palvelu. Rahoitusneuvojan ketterä yhteistyömalli houkutteli, Rousu kertoo.

Rousulla on selvä kuva siitä, miten hän voi olla avuksi Rahoitusneuvojan asiakkaille.

– Tunnen erittäin hyvin julkisen rahoituksen kanavat ja minulla on vankka kokemus rahoitushakemusten kirjoittamisesta. Se tarkoittaa asiakasyritykselle merkittävää ajansäästöä, sillä yrityksen ei tarvitse itse valjastaa resursseja hakemusten tekemiseen. Rahoitushakemusten tekeminen tuntuu olevan iso kynnys monelle yritykselle ja se kynnys jää usein jopa ylittämättä, Rousu aloittaa.

– Mutta ehkä hyödyllisintä asiakkaalle on se, että autan sparraamaan hanketta siitä näkökulmasta, että miten ideasta tai innovaatiosta saa tehtyä liiketoimintaa, Rousu jatkaa.Julkisen rahoituksen ensimmäinen ehto on käytännössä se, että kyseessä pitää olla jollain tavalla uusi idea tai innovaatio.

– Rahoitushakemuksessa hankekuvauksella on iso merkitys. Usein idean keksijä on itse niin innoissaan ideastaan, että näkee sen yksipuolisesti. Minä ja siihen, että pelkkä hyvä idea ei riitä, vaan idea pitää pystyä muuttamaan liiketoiminnaksi, joka voi kasvaa, työllistää ja kansainvälistyä. Asiasisältö ratkaisee sen, meneekö julkisen rahoituksen hakemus läpi.

Julkisrahoitus myönnetään pääsääntöisesti uusille innovaatioille. Vanhoille ideoille sitä ei kannata hakea.
Julkisrahoitus myönnetään pääsääntöisesti uusille innovaatioille. Vanhoille ideoille sitä ei kannata hakea.

Julkisrahoituksessa toimittava hyvissä ajoin ja suunnitellustiEnnen julkisen rahoituksen hakemista yrittäjän on syytä miettiä paria muutakin asiaa.

– Kun rahoitus myönnetään, sen jälkeen pitää myös toimia ja kyetä osoittamaan henkilöstöresurssit hankkeen toteuttamiseen. Älä siis hae julkista rahoitusta tilanteessa, jossa yrityksen liiketoiminta on kuumimmillaan ja kaikki resurssit sidottu, Rousu vinkkaa.

– Julkisen rahoituksen saaminen vie myös aikaa. Toimi siis etupainotteisesti. Julkisella rahoituksella ei kannata lähteä sammuttamaan tulipaloja tilanteessa, jossa rahoitusta yritystoimintaan ja kasvua pitää saada heti. Kun idea syntyy, toimi mieluummin heti kuin myöhemmin.

Julkinen rahoitus voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle, mutta myös tutkimuslaitosten hankkeista voi löytyä väylä yrityksen kehittämiseen.

– Yritysten edustajien on hyvä tietää, että on olemassa myös tutkimuslaitosten omia hankkeita, joihin usein halutaan mukaan useampia yhteistyöyrityksiä. Tarjolla on siis mahdollisuuksia päästä mukaan jo olemassa olevaan hankkeeseen ja verkostoni avulla voin auttaa yrityksiä löytämään näitä hankkeita, Rousu summaa.

Ota yhteyttä!

Jaa hyviä uutisia