Joukkorahoitus Yritykselle Suomessa | Rahoitusneuvoja Auttaa

Joukkorahoitus yrityksen nykyaikaisena rahoitusmuotona


Joukkorahoitus on yleistermi, joka tarkoittaa isolle yleisölle esitettyjä avoimia pyyntöjä kerätä varoja hankkeeseen tai investointiin. Joukkorahoitus on keino kerätä rahaa yksityishenkilölle tai yritykselle. Keräys tapahtuu yleensä isolta joukolta ihmisiä pieninä osina tarvittavan kokonaismäärän saavuttamiseksi. Joukkorahoitus on nykyaikainen ja aika hiljattain yleistynyt rahoitusmuoto. Siksi monet alan toimijat tarjoavat rahoitustaan usein Internetin palvelualustojen kautta.Lain säätelemää
Joukkorahoitus Suomessa
Joukkorahoitus on nykyään lailla säädeltyä. Joukkorahoituslaki tuli voimaan 1.9.2016. Lakia sovelletaan laina- ja sijoitusmuotoiseen joukkorahoitukseen ja joukkorahoituksen välittäjiä valvoo Finassivalvonta. Joukkorahoituskierroksen maksimikoko Suomessa on tällä hetkellä 5 miljoonaa euroa.

Joukkorahoitus Suomessa toimii pääasiassa Internetin palvelualustoilla.
Joukkorahoitus Suomessa toimii pääasiassa Internetin palvelualustoilla.


Joukkorahoitus pitää sisällään pääpiirteittäin neljää erilaista mallia, jotka ovat:

  • lainamuotoinen joukkorahoitus (laina yrityksille tai yksityishenkilöille)
  • osakepohjainen joukkorahoitus (osakeanti yritykseen)
  • vastikepohjainen joukkorahoitus (rahalleen saa vastineeksi esimerkiksi rahoitettavan yhtiön tuotteen)
  • lahjoituspohjainen joukkorahoitus (hyväntekeväisyys)Miten yritys hyötyy?
Joukkorahoitus yritykselle
Joukkorahoituksessa sijoitukset saadaan suurelta määrältä sijoittajia, yksittäinen sijoitus on yleensä suhteellisen pieni ja rahankeräys tapahtuu julkisesti verkossa. Joukkorahoitus tarjoaa perinteistä pankkilainaa laajempaa näkyvyyttä rahoituksen hakijalle. Tämän luonteensa vuoksi sitä käytetään usein muihinkin tarkoituksiin kuin pelkkään rahoituksen hankkimiseen.

Joukkorahoitukseen osallistuminen voi yrityksen kannalta olla hyvä markkinointikeino, joka parhaimmillaan tuo yhtiölle paljon puolestapuhujia markkinoille.

Joukkorahoitus yritykselle voi olla hyvä vaihtoehto muun muassa näistä syistä:

  • Rahoituksen hankkiminen on edelleen tärkein ja ensisijainen syy. Mutta joukkorahoitus ei yleensä ole järkevä valinta ensisijaiseksi rahoitusmuodoksi, vaan sillä voidaan täydentää muuta rahoitusta, esimerkiksi siksi, että koko pottia ei saada kasaan perinteisemmällä rahoituksella.
  • Imagon kohotus ja parempi näkyvyys ovat syitä valita joukkorahoitus pankkirahoituksen sijasta tai pankkirahoitusta täydentämään. Hyvin toteutettu joukkorahoituskampanja vie yrityksen näkyvyyden aivan eri tasolle ja se vahvistaa brändiä.
  • Asiakkaiden sitouttaminen yrityksen toimintaan onnistuu joukkorahoituksen avulla, mutta ei perinteisellä pankkilainalla. Jos yritys on onnistunut muuttamaan omat asiakkaansa suosittelijoikseen, on todennäköistä, että nämä suosittelijat ovat valmiita myös sijoittamaan yritykseen ja sitoutumaan entistä vahvemmin.
  • Tuleva pörssilistautuminen vaatii osakaspohjan laajentamista. Jos yritys haluaa listautua pörssiin, sillä on oltava riittävä omistuspohja ennen listautumista. Joukkorahoituskampanja voi olla tehokas keino laajentaa yrityksen omistajuutta riittävälle tasolle. Ja samalla nostaa tietoisuutta lähitulevaisuudessa tapahtuvaa pörssilistausta koskien.


Joukkorahoitus yritykselle voi olla hyvä vaihtoehto monestakin syystä.
Joukkorahoitus yritykselle voi olla hyvä vaihtoehto monestakin syystä.

Ota yhteyttä Rahoitusneuvojaan


Janne Saarinen

Janne Saarinen

Liiketoimintajohtaja

Soita 040 590 1039
Lähetä sähköpostia

Oma vai vieras pääoma?
Muodot ja hyödyt: osakepohjainen joukkorahoitus ja lainamuotoinen joukkorahoitus
Joukkorahoitukseen osallistuminen voi yrityksen kannalta olla hyödyllistä rahoituksen ja näkyvyyden kannalta. Joukkorahoitus on myös houkutteleva sijoituskohde. Sijoittajan näkökulmasta joukkorahoituksesta voidaan hakea sijoitustuottoja, joka ei seuraa reagoi perinteisiin markkinaheilahteluihin kuten useat muut sijoitustuotteet.

Yritys voi käyttää joukkorahoitusta oman pääoman vahvistamiseen tai muuhun yrityksen liiketoiminnan rahoittamiseen lainana. Suhteessa pankkilainaan lainamuotoinen joukkorahoitus on pankkilainaa kalliimpi. Omanpääoman ehtoisena joukkorahoituskierroksen valuaation voi saada yhtiölle houkuttelevammaksi kuin jos vastaava raha haettaisiin ammattisijoittajalta.

Milloin kannattaa hakea osakepohjaista joukkorahoitusta?


Osakepohjainen joukkorahoitus kannattaa silloin, kun yhtiö tarvitsee omaa pääomaa ja halutaan maksimoida yhtiön valuaatio pääomakierroksella. Hakemista helpottaa se, että yhtiöllä on kuluttajatuote tai muuten äärimmäisen kiinnostava tuote sekä vakiintunut asiakaskunta.

Hyödyt:

Parhaimmillaan yhtiö saa omaa pääomaa hyvillä ehdoilla sekä vannoutuneita puolestapuhujia/markkinointihenkilöitä tuotteilleen. Joukkorahoituskampanjaa voi myös käyttää testinä yhtiön listautumispotentiaalista.

Hyvä muistaa:

Yhtiö saa paljon uusia osakkeenomistajia. Tämän jälkeen yhtiön hallinnointi voi olla huomattavan hankalaa ja aikaa vievää. Lisäsijoitusten esim. pääomasijoittajan saaminen voi vaikeutua tämän takia.

Joukkorahoituksen palveluntarjoajien toimintatavat eroavat melkoisesti toisistaan, joten kannattaa pohtia mikä niistä sopii parhaiten yrityksen tarpeisiin. Tuoreella toimialalla on monenlaista toimijaa, joten kannattaa tutustua myös yhtiöiden kykyyn kerätä haluttu rahasumma. Saman summan kerääminen voi viedä toiselta joukkorahoitusyhtiöltä huomattavasti kauemmin esimerkiksi sijoittajaverkostosta riippuen.

Milloin kannattaa hakea lainamuotoista joukkorahoitusta?


Lainamuotoinen joukkorahoitus sopii osaksi suurempaa rahoituspakettia, jos investointirahoitusta ei saada kokonaan hankittua pankista. Lainapuolen joukkorahoitus voi soveltua myös nopeaan rahoitustarpeeseen, jossa pankki ei ehdi mukaan tai jos pankin asettamat ehdot tuntuvat kohtuuttomilta. Yhtiön tulee kestää pankkirahoitusta korkeammat korkokustannukset tämän rahoituksen osalta.

Hyödyt:

Nopean, joustavan rahoituksen lisäksi lainapohjainen joukkorahoitus voi tuoda yhtiölle paljon näkyvyyttä ja sitoutuneita tai uusia asiakkaita. Näin etenkin, jos joukkorahoituskampanjan pystyy toteuttamaan paikallisesti tai tuote on suunnattu kuluttajille.

Hyvä muistaa:

Tuoreella toimialalla on monenlaista toimijaa, joten kannattaa tutustua myös yhtiöiden kykyyn kerätä haluttu rahasumma halutussa ajassa.

Suomen Rahoitusneuvojalla on erittäin hyvät kontaktit alan merkittävimpiin joukkorahoittajiin. Joukkorahoitus on yleensä tukimuoto perinteiselle pankkilainalle.

Onnistunut joukkorahoitus avullamme


Rahoitusneuvojan avulla löydät varmasti juuri sinulle sopivan yritysrahoituksen kokonaisuuden, jossa joukkorahoitus voi olla pienempi tai merkittävä osa. Toteuta onnistunut joukkorahoitus asiantuntijuuttamme hyödyntäen. Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Jätä yhteydenottopyyntö


Onko yrityksesi rahoituksen tarpeessa? Jätä yhteystietosi ja kerro tarvitsemasi lainan summa sekä hieman lainatarpeestasi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä. Autamme hankkimaan 300 000 € suuremmat vieraan pääoman lainat. Tätä pienemmät lainat yritys saa helpommin ja edullisemmin hyödyntämällä suoraan esimerkiksi eri lainantarjoajien verkkopalveluja. Rahoitusneuvojan palvelun lisäarvo isommille yrityslainoille syntyy kokonaisuuden hallinnasta ja erinomaisista yhteyksistä rahoittajiin ja sijoittajiin.
Yritys*
Y-tunnus*
Yhteyshenkilö*

Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Lainan määrä*

Kerro lainatarpeesta*

Syötä suluissa oleva tarkistenumero* (185295)*