Yrityksen rahoitussuunnitelma ja rahoituksen järjestäminen

Mikä on rahoitussuunnitelma? Rahoitussuunnitelma on tiekartta, jonka avulla yrityksen rahoituksen järjestäminen ylipäätään onnistuu. Rahoitus-suunnitelma määrittelee mihin rahoitusta tarvitset ja kuinka paljon, mistä yrityksesi rahoituksen saa, kuinka pitkäksi aikaa rahoitusta tarvitset, miten hoidat takaisinmaksun ja niin edelleen. Rahoitussuunnitelma on onnistuneen yritysrahoituksen kivijalka.
Rahoitussuunnitelma on tarpeellinen omaan käyttöösi, mutta se auttaa myös ulkopuolisia rahoittajia päätöksen teossa yrityksesi rahoitusta koskien. Suurin hyöty on se, että rahoitussuunnitelma auttaa sinua katsomaan pitemmälle yrityksesi tulevaisuuteen. Rahoitussuunnittelun avulla voit toimia hyvissä ajoin sen sijaan, että reagoit vasta sitten, kun rahoituksen tarve on jo akuuttia ja rahoituksen järjestämisellä on kiire.

Rahoitussuunnitelman voi ajatella olevan laajempi kokonaisuus kuin pelkkä hankekohtainen rahoituslaskelma.

Kun sinulle on luotu uskottava, rahoittajat vakuuttava rahoitussuunnitelma, rahoituksen järjestäminen on huomattavasti sujuvampaa ja sinun on helpompi päättää mistä ja miten hankit tarvittavan rahoituksen.

Toimintamallimme

Suunnittelemme ja järjestämme
yrityksesi rahoituksen


Rahoitusneuvoja on perustettu, jotta sinulla olisi käytössäsi rahoitusalan läpikotaisin tunteva rahoituskonsultti, joka auttaa suunnittelemaan ja hankkimaan yrityksellesi parhaiten sopivan rahoituspaketin.

Me emme tarjoa sinulle lainaa vaan tehtävämme on suunnitella ja valmistella yrityksesi rahoituskelpoiseksi, jotta saat tarvitsemasi rahoituksen rahoitusmarkkinoilta.

Rahoitusneuvoja on luonut oman mallinsa yrityksesi rahoituskokonaisuuden ratkaisemiseksi. Tämä prosessi sisältää rahoitussuunnitelman laatimisen ja rahoituksen järjestämisen mallin.Yrityksen rahoitussuunnittelu vaihe 1


Prosessi alkaa yhteydenotostasi.

Kerro meille:

 • yrityksesi tilanne
 • mihin investointiin tai hankkeeseen rahoitusta tarvitset
 • onko rahoituksen hankkimisessa ollut ongelmia
 • oletko jo ollut yhteydessä rahoittajiin


Näiden tietojen perusteella mietimme jatkotoimia. Pyydämme sinulta myös yrityksesi tilinpäätösmateriaalit, jotta saamme yrityksesi taloudesta numeerista tietoa. Niiden avulla meidän on myös helpompi arvioida tilanteesi rahoittajan näkökulmasta.

Saamasi hyöty: Saat asiantuntijan arvion siitä, onko yrityksesi tai hankkeesi rahoituskelpoinen.

Emme veloita siitä, että kerrot meille yrityksesi tilanteen ja rahoitustarpeen. Kuuntelemme sinua mielellämme ja katsomme yhdessä, löydämmekö tietä eteenpäin.

Ota siis epäröimättä yhteyttä, saat arvokasta apua ilman sitoutumista ja kustannuksia.

ota yhteyttäYrityksen rahoitussuunnittelu vaihe 2


Kun keskusteluyhteys on luotu, yhteinen tilannekuva muodostettu ja saamme sinulta vihreää valoa edetä asiassa teemme ensimmäisenä konkreettisena toimenamme tilinpäätösanalyysin.

Tässä kohdassa prosessimme ei poikkea pankin tai muun rahoittajan toiminnasta juuri mitenkään, me vain teemme tämän vaiheen sinulle ennen rahoittajaa ja ennen kuin rahoittaja ottaa kantaa rahoitukseen.

Mitä tarkastelemme tilinpäätösanalyysissä?

 • Onko yrityksen toiminta kannattavaa kassavirran perusteella
 • Millaisia yrityksesi edeltävät vuodet ovat olleet
 • Millainen trendi yritykselläsi on
 • Liittyykö toimialaan mahdollisuuksia tai uhkakuvia
 • Millainen yrityksesi kestokyky on taseen perusteella
 • Onko omaa pääomaa riittävästi
 • Onko yritykselläsi velkaa ja millainen yrityksesi velkakapasiteetti on

Saamasi hyöty: Teemme rahoittajan työn jo ennen rahoittajaa ja meiltä saat taatusti rahoittajaa nopeammin vastauksen siihen, onko yrityksesi rahoituskelpoinen.

ota yhteyttäYrityksen rahoitussuunnittelu vaihe 3


Tilinpäätösanalyysin jälkeen olemme tienhaarassa.

Joko yrityksesi on:

1. Heti rahoituskelpoinen, jolloin voimme alkaa laatia varsinaista rahoitussuunnitelmaa.

tai:

2. Ei juuri tällä hetkellä rahoituskelpoinen, jolloin alamme valmistella yritystäsi rahoituskelpoiseksi.

Rahoitussuunnitelman laatiminen ja rahoituksen järjestäminen

Jos yrityksesi on heti rahoituskelpoinen, on aika laatia varsinainen rahoitussuunnitelma. Laatimamme rahoitussuunnitelma on tiekartta siitä, mistä kaikkialta rahoituskokonaisuus kannattaa kerätä, jotta kokonaisuus on yrityksellesi mahdollisimman edullinen.

Jos yrityksesi on näkemyksemme mukaan rahoituskelpoinen saatavilla olevilla rahoituslähteillä, voimme myös järjestää rahoituksen puolestasi. Hoidamme yritysrahoituksen järjestelyt pitkää kokemustamme ja laajaa verkostoamme hyödyntäen.

Otamme vastuullemme:

 • lainahakemusten tekemisen
 • rahoitussuunnitelman esittelyn rahoittajille
 • lainaneuvottelut
 • kovenanteista ja muista rahoituksen ehdoista sopimisen

Koska tunnemme laajan joukon pankinjohtajia, luottojohtajia, pääomasijoittajia ja yritysrahoituksen asiantuntijoita läpi Suomen, tiedämme erinomaisen hyvin mitä eri pankit, joukkorahoittajat, pääomasijoittajat ja muut rahoitusta tarjoavat yritykset haluavat rahoittaa, millä ehdoilla ja millä hinnalla. Siksi sinun kannattaa antaa rahoituksen järjestäminen vastuullemme.

Yrityksen talous kuntoon

Jos yrityksesi ei ole juuri tällä hetkellä rahoituskelpoinen, se ei ole maailmanloppu. Tässä tapauksessa Rahoitusneuvojan tehtävä on valmistella yrityksesi rahoituskelpoiseksi. Teemme sen pureutumalla liiketoimintasi ytimeen ja käymme läpi muun muassa yrityksen omistajat ja liiketoiminnan sekä analysoimme, missä kohdin on syytä tehdä muutoksia.

Voimme auttaa sinua esimerkiksi taserakenteen optimointipalvelullamme tai yritystalouden kunto-ohjelmallamme. Olemme erikoistuneet auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä selviytymään taloudellisista haasteista ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä.

ota yhteyttä
Toimi ajoissa!

Pitkän ja lyhyen aikavälin
rahoitussuunnittelu


Rahoitussuunnittelussa puhutaan usein lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelusta. Karkeasti sanoen pitkän aikavälin suunnittelussa katsotaan kokonaisuutta ja lyhyt aikaväli voi olla esimerkiksi projektikohtaista, jolloin kyseessä on rahoituslaskelma.

Joka tapauksessa rahoitussuunnittelussa on syytä toimia riittävän ajoissa.

Rahoituksen hankkimisessa on rahoittajan kannalta kaksi huonoa signaalia: yrittäjä tulee rahoittajan puheille siinä vaiheessa, kun rahat ovat jo loppu tai rahaa tarvitaan, jotta hanke tai investointi etenee. Näissä tapauksissa ei edes voi puhua rahoitussuunnittelusta.

Juuri tämä tosiasia korostaa rahoitussuunnittelumme hyötyä asiakkaillemme. Pystymme valmistelemaan yrityksen rahoituskelpoiseksi proaktiivisesti ja paljon nopeammin kuin yrittäjä itse. Lisäksi pystymme kiteyttämään hankkeen hyödyt rahoittajalle rahoittajan näkökulmasta.

Lähtökohtaisesti Suomessa yritykset ovat hyvin ajan tasalla rahoitussuunnittelussa. Tästä poikkeus ovat monesti kasvuyritykset, joilla tilanne elää koko ajan ja skenaarioita on monia. Kasvun suunta ja vauhti määrittävät rahoituksen tarvetta, mutta niiden ennustaminen on hyvin vaikeaa.

Monet yritykset eivät tunnista rahoitustarjontaa kattavasti. Nykyinen monipuolinen rahoitustarjonta mahdollistaisi näiden yritysten ripeämmän kasvun.

Vallalla on kuitenkin edelleen perinteinen pankkilainaan perustuva rahoitus, jonka seurauksena yritys menee aina ensimmäiseksi pankkiin ja jos pankissa ei yrittäjän ideaa ymmärretä hanke lopahtaa siihen.

Nykyisillä rahoitusmarkkinoilla on kuitenkin tarjolla valtava määrä vaihtoehtoja: pääomasijoittajia, joukkorahoitusalustoja, bisnesenkeleitä. Kaikki nämä vaihtoehdot täydentävät pankkien tarjoamaa rahoitusta, joka tiukan regulaation takia keskittyy vahvasti vakuudelliseen luotonantoon ja tietyn kokoiseen yrityssegmenttiin.

Rahoitusneuvoja auttaa rahoitussuunnittelussa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä


Rahoitusneuvojan rahoitussuunnittelu vastaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeeseen.

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu tarkoittaa käyttöpääoman riittävyydestä huolehtimista ja yrityksen maksuista huolehtimista. Siten se on osa pitkää suunnittelua ja todellisuudessa näitä kahta on vaikea erotella toisistaan.

Lyhyen aikavälin suunnittelussa tavoitteena on turvata yrityksen likviditeetti tilanteessa kuin tilanteessa. Tarjoamallamme suunnittelulla optimoimme sen, että maksut tulevat kassaan ajallaan, yrityksen omat laskut maksetaan ajallaan, katsomme onko mahdollista nopeuttaa pitkiä maksuaikoja esimerkiksi laskurahoituksella ja vaihtoehtoisesti selvitämme, onko omia maksuaikoja mahdollista pidentää.

Pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu vastaa yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

 • Mikä on yrityksen missio?
 • Mikä on siihen liittyvä visio seuraavalle viidelle vuodelle?
 • Kuinka yritys takaa pääoman riittävyyden kasvutavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Onko yrityksen pääomarakenne optimaalinen vai kenties liian velkavetoinen esimerkiksi toimialaa, kilpailijoihin tai yrityksen kuntoon nähden?
 • Voiko velkavivulla tehostaa pääoman tuottoa?

Näihin kysymyksiin pureudumme, jotta saavutamme optimaalisen hyödyn toimeksiantajallemme. Se tarkoittaa sitä, että sinä pääset toteuttamaan yrityksesi kasvusuunnitelmaa ilma isompia yllätyksiä. Ja yritykselläsi on riittävästi oikeanhintaista ja oikeanrakenteista pääomaa.Asiantuntija apunasi rahoitussuunnittelussa


Kun olemme laatineet sinulle rahoitussuunnitelman, voimme hoitaa koko prosessin puolestasi maaliin asti. Hyödynnämme laajaa rahoitusalan verkostoamme, otamme puolestasi yhteyttä eri rahoittajiin ja teemme lainahakemukset – hankimme yrityksen rahoituksen puolestasi.

Rahoitusneuvoja johtaa neuvotteluita rahoittajien kanssa hakien asiakkaalle parhaimman ja edullisimman ratkaisun. Avustamme soveltuvin osin rahoitussopimusten solmimisessa.
Jätä yhteydenottopyyntö


Onko yrityksesi rahoituksen tarpeessa? Jätä yhteystietosi ja kerro tarvitsemasi lainan summa sekä hieman lainatarpeestasi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä. Autamme hankkimaan 300 000 € suuremmat vieraan pääoman lainat. Tätä pienemmät lainat yritys saa helpommin ja edullisemmin hyödyntämällä suoraan esimerkiksi eri lainantarjoajien verkkopalveluja. Rahoitusneuvojan palvelun lisäarvo isommille yrityslainoille syntyy kokonaisuuden hallinnasta ja erinomaisista yhteyksistä rahoittajiin ja sijoittajiin.


Yritys*
Y-tunnus*
Yhteyshenkilö*

Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Lainan määrä*

Kerro lainatarpeesta*

Syötä tarkistenumero (427011)*