Julkinen rahoitus avaa uusia polkuja

Julkinen rahoitus tarkoittaa rahoitusta, jonka tarjoaa yksityisten rahoittajien sijasta julkinen sektori. Kyse on yritystoiminnan tukemisesta joko avustuksella tai lainarahoituksella. Yksityisen rahoituksen tapaan myös julkinen rahoitus vaatii aina haku- ja neuvotteluprosessia.

Julkista rahoitusta myönnetään kehitys- ja innovaatiohankkeisiin, kansainvälistymiseen sekä investointeihin, joiden odotetaan tuottavan hyötyä Suomelle työllisyyden, verotulojen tai viennin kasvun kautta. Julkisen lainarahoituksen korko on yleisesti ottaen pienempi yksityiseen lainarahoitukseen verrattuna. Avustuksen suuruus vaihtelee 40–65 % hankkeen kokonaiskustannuksista riippuen yrityksen koosta ja rahoituksen käyttötarkoituksesta

Mietitkö miten yrityksesi voisi hyödyntää julkista rahoitusta? Lue eteenpäin ja kerromme miten Suomen Rahoitusneuvoja Oy voi auttaa.
Julkinen rahoitus tarkoittaa rahoitusta, jonka tarjoaa yksityisten rahoittajien sijasta julkinen sektori.
Julkinen rahoitus tarkoittaa rahoitusta, jonka tarjoaa yksityisten rahoittajien sijasta julkinen sektori.

Suomen Rahoitusneuvoja Oy auttaa yrityksiä löytämään ja hakemaan julkista rahoitusta hankkeille, jotka edistävät yrityksen liiketoimintaa esimerkiksi innovaatioiden kautta.

Tarjoamme käyttöösi:

 • Vahvaa tietoa ja asiantuntijuutta julkisen rahoituksen eri kanavista
 • Autamme sparraamaan ideastasi tai innovaatiostasi liiketoimintaa, jotta rahoittajat varmasti ymmärtävät hankkeesi hyödyllisyyden jo hankehakemusta lukiessaan
 • Meillä on myös pitkä kokemus hankehakemusten laatimisesta, joten laadimme hakemukset puolestasi
 • Hakemusten laatiminen on usein se kompastuskivi, jonka takia yritykset jättävät julkisen rahoituksen hakematta. Yrityksen näkökulmasta ei tunnu houkuttelevalta valjastaa hakemuksen laatimiseen yrityksen henkilöstöä, jolle hakemusten laatiminen ei ole ydinosaamista.

Julkisen rahoituksen hakeminen on aikaa vaativa neuvotteluprosessi, jonka lopputulos ei ole taattu. Suomen Rahoitusneuvojan avulla säästät aikaa ja saat asiantuntija-apua, joka parantaa todennäköisyyttä julkisen rahoituksen myöntämiselle.

Mistä julkista rahoitusta saa?


Julkinen rahoitus haetaan yleensä suoraan rahoitusta myöntäviltä tahoilta. Tunnetuimmat kanavat ovat:


Business Finland


Business Finland on suurin ja luultavasti tunnetuin kotimainen julkinen rahoittaja. Sen tarjoama rahoitus on tarkoitettu tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.

Business Finlandin rahoitus on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suurille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille on mahdollista saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Business Finland on suhteellisen tuore organisaatio, joka on syntynyt Finpron ja Tekesin yhdistymisellä. Tekes eli Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus oli aiemmin yksi tunnetuimmista haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien julkisista rahoittajista ja nyt toiminta on Business Finlandin vastuulla.

ELY-keskukset


Alueellinen ELY-keskus voi rahoittaa pk-yritysten kehittämis- ja investointihankkeita yritystoiminnan eri vaiheissa. Kehittämisavustusta myönnetään erityisesti yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä painottaen.

Kehittämisavustusta voivat saada pk-yritykset, joilla on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja riittävät resurssit viedä kilpailukykyä parantava kehityshanke maaliin. Ehtona on myös se, että yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

ELY-keskusten rahoitukselle on olemassa yleiset valintaperusteet ja erityiset valintaperusteet. Yleiset valintaperusteet ovat lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia. Erityiset valintaperusteet ovat kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen liittyviä painotuksia.

Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista.

Finnvera


Finnveralta löytyy rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun, kansainvälistymiseen ja viennin riskeiltä suojautumiseen. Tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera ei rahoita hankkeita yksin vaan jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnveran rahoituksen suurin ero yksityisiin rahoittajiin verrattuna on se, että vakuuksien sijaan Finnveran rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin. Jos yrityksen menestymismahdollisuudet arvioidaan riittäviksi, Finnveralla on mahdollisuus ottaa suurempi vakuusriski. Mallissa korostuu liiketoiminnan kannattavuuden perustelevan, hyvän hakemuksen merkitys.

EU-rahoitus


EU jakaa suoraa ja välillistä yritystukea. Pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada EU-rahoitusta avustuksina, lainoina ja takuina. Avustukset ovat suoraa tukea. Muu rahoitus on saatavilla ohjelmista, joita hallinnoidaan kansallisella tasolla. Alueellisesti EU:lta tulee tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), ja näitä rahoja jakavat maakuntaliitot ja ELY-keskukset.

EU:n tuen ansiosta paikalliset rahoituslaitokset voivat antaa lisärahoitusta yrityksille. Rahoituslaitokset määrittävät rahoituksen ehdot kuten määrän, laina-ajan, koron ja maksut.

Onko julkinen rahoitus vaihtoehto? Milloin kannattaa hakea?


Yleisesti sanoen julkista rahoitusta kannattaa hakea silloin, kun yritykselläsi on idea, joka voidaan muuttaa innovaatioksi. Ja innovaatiosta kannattavaksi liiketoiminnaksi, joka edistää kasvua, työllistymistä tai kansainvälistymistä.

Julkinen rahoitus on tarkoitettu edistämään isänmaan asiaa.
Julkinen rahoitus on tarkoitettu edistämään isänmaan asiaa.


Viimeaikoina julkisessa rahoituksessa ovat painottuneet tietyt trendit. Näitä trendejä ovat:

 • Yritysten kansainvälistyminen ja uusien markkinoiden valtaus
 • Sosiaalisten erojen kaventaminen hankkeilla, jotka parantavat ihmisten asemaa paikallisesti tai globaalisti
 • Palveluliiketoiminta ja digitalisaatio
 • Ympäristö ja kestävä kehitys, kiertotalous

Trendikkyys ei kuitenkaan ole edellytys julkiselle rahoitukselle. Tärkeintä on, että kyse on jollain tavalla uudesta toiminnasta, jossa voi nähdä alueellista tai kansallista merkitystä. Poissulkeva kriteeri on perusliiketoiminnan kehittäminen, jonka hoitaminen on yksinkertaisesti yrityksen omalla vastuulla, yksityistä yritysrahoitusta hyödyntäen.

Jos mietit, kannattaako yrityksesi hankkeelle hakea julkista rahoitusta, vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Oletteko laajentamassa uusille markkinoille?
 • Tavoitteletteko täysin uutta asiakaskuntaa nykyisiltä markkinoilta?
 • Oletteko kehittäneet innovaation, jolle uskotte jo löytyvän asiakaskuntaa?
 • Kehittääkö yrityksesi uusia teknologioita tai palveluita?
 • Edistääkö yrityksesi toiminta tai innovaatio ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä?
 • Tavoitteletteko kansainvälistymistä ja viennin kasvattamista?

"Tärkeintä on, että kyse on jollain tavalla uudesta toiminnasta, jossa voi nähdä alueellista tai kansallista merkitystä."

Jos vastasit yhteen tai useampaan kohtaan kyllä, sinun kannattaa ottaa yhteyttä Rahoitusneuvojan asiantuntijaan.

Ota yhteyttä!

Miten hakea julkista rahoitusta?

Julkista rahoitusta haetaan pääsääntöisesti tekemällä hakemus rahoittajan asiointipalvelussa. Business Finlandin ja Finnveran palveluissa jätetään ensin hakemus, jonka jälkeen rahoittajan asiantuntija ottaa yhteyttä hakijaan. ELY-keskus taas kannustaa ottamaan yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

"Meidän tehtävämme on katsoa hanketta rahoittajan näkökulmasta ja liiketoimintamallin potentiaalin näkökulmasta. Ja esitellä hanke niin, että se menee läpi."

Suurimmat haasteet julkisen rahoituksen hakemisessa ovat byrokraattisuus ja hakemusten laatimisen vaatima aika. Hakemusten laatiminen ei ole rakettitiedettä, mutta jos niitä ei ole ikinä tehnyt, voimme suoraan sanoa, että työtä ja tunteja se vaatii.

Tuntuuko siltä, että julkisen rahoituksen hakemusten laatiminen, kulujen seuraaminen ja raportointi eivät houkuta? Onneksi on olemassa vaihtoehto.

Hae julkista rahoitusta Rahoitusneuvojan avulla.

Suomen Rahoitusneuvoja tarjoaa asiantuntevaa apua julkisen rahoituksen hankintaan.

Ota yhteyttä Rahoitusneuvojan julkisen rahoituksen asiantuntijaan ja saamme prosessin liikkeelle. Sen jälkeen etenemme näin:

 1. Kerro meille ideasi ja rahoitustarpeesi, jonka jälkeen me voimme alkaa kartoittamaan hankkeellesi sopivaa rahoituskanavaa
 2. Sparraamme sinua idean syventämisessä ja kaivamme esiin sen liiketoimintapotentiaalin. Myönteinen rahoituspäätös vaatii hyvän hakemuksen jättämistä. Sitä varten tarvitsemme sinulta kattavat taustatiedot, jotta voimme perustella hankkeen järkevyyden rahoittajalle.
 3. Kirjoitamme hankehakemukset ja toimimme yhteyshenkilönäsi rahoittajan suuntaan.
 4. Odotamme positiivista päätöstä. Takeita siitä ei ole ja toimiminen julkisen sektorin kanssa vaatii kärsivällisyyttä.

Tarjoamamme palvelun lisäarvo on hankehakemuksen laatimisessa. Säästämme aikaasi, mutta isompi merkitys on hankkeen perustelulla.

Usein idean keksinyt yritys näkee oman ideansa liian yksipuolisesti omasta näkökulmastaan. Meidän tehtävämme on katsoa hanketta rahoittajan näkökulmasta ja liiketoimintamallin potentiaalin näkökulmasta. Ja sen jälkeen esitellä hanke rahoittajalle niin, että hankehakemus menee läpi. Asiasisältö ratkaisee sen.

Jos haluat asiantuntevaa apua, ota yhteyttä julkisen rahoituksen asiantuntijaamme.

Ota yhteyttä
Rahoitusneuvojaan


Pekka Pistokoski

Pekka Pistokoski

Vt. liiketoimintajohtaja, hallituksen jäsen

Soita 040 939 3398
Lähetä sähköpostiaMitä muuta kannattaa huomioida julkisessa rahoituksessa?


Huomioithan vielä seuraavat seikat, kun pohdit julkisen rahoituksen sopivuutta hankkeellesi.

Julkinen rahoitus ei voi koskaan kattaa koko hankkeen rahoitusta. Nyrkkisääntö on se, että , julkinen rahoitus voi kattaa enintään 50 % tarvittavasta rahoituksesta.

Yrityksen pitää olla todistettavasti kassavirtaa, ja verovelkoja tai muuta taakkaa ei saa olla.

Julkista rahoitusta varten pitää myös tarkistaa, onko yritys saanut tukia aiemmin ja onko de minimis -tukimäärä tullut täyteen.

Toimi ajoissa. Pääsääntöisesti yritykset ovat liian myöhään liikkeellä. Nykyään hankehakemuksia voi jättää käytännössä vapaasti milloin vain, mutta hankkeen käsittelyssä on syytä varautua vähintään 3 kuuukauden käsittelyaikaan. Julkinen rahoitus ei ole keino sammutella liiketoiminnan tulipaloja ja hankkia nopeaa kasvua rahoituksen avulla.

Jos hankkeesi saa rahoituksen, sinulla pitää olla henkilöstöresurssit toteuttaa hanke. Kyseessä on projekti, joka pitää viedä läpi. Älä hae julkista rahoitusta aikana, jolloin liiketoimintasi on muuten kuumimmillaan ja kaikki henkilöstöresurssit sidottuina. Hankkeesta ei tule tavoiteltua hyötyä, jos siihen ei sitoudu ja jos siihen ei käytä aikaa.

Julkinen rahoitus myönnetään yleensä suoraan yksittäiselle yritykselle. Tarjolla on myös esimerkiksi suurten tutkimuslaitosten isoaja tutkimushankkeita, joihin halutaan ja vaaditaan pk-yrityksiä mukaan. Yritykselläsi voi olla mahdollisuus päästä mukaan jo olemassa olevaan hankkeeseen. Me voimme auttaa sinua löytämään tällaiset hankkeet hyödyntämällä laajaa verkostoamme.

Suomen Rahoitusneuvoja auttaa julkisen rahoituksen hankkimisessa. Haemme myönteisen päätöksen. Ota siis yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö


Onko yrityksesi rahoituksen tarpeessa? Jätä yhteystietosi ja kerro tarvitsemasi lainan summa sekä hieman lainatarpeestasi, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä. Autamme hankkimaan 300 000 € suuremmat vieraan pääoman lainat. Tätä pienemmät lainat yritys saa helpommin ja edullisemmin hyödyntämällä suoraan esimerkiksi eri lainantarjoajien verkkopalveluja. Rahoitusneuvojan palvelun lisäarvo isommille yrityslainoille syntyy kokonaisuuden hallinnasta ja erinomaisista yhteyksistä rahoittajiin ja sijoittajiin.


Yritys*
Y-tunnus*
Yhteyshenkilö*

Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Lainan määrä*

Kerro lainatarpeesta*

Syötä tarkistenumero (623620)*