Yrityksen rahoitusneuvonta

Suomen Rahoitusneuvoja Oy:n ydinosaamista on yritysrahoituksen asiantuntijuus ja neuvonanto. Yrityksen rahoitusneuvonta on palvelumme, jossa hyödynnämme yritysten rahaprosessien, rahoitusmarkkinoiden ja rahoituksen järjestämisen osaamistamme asiakasyritystemme rahoituskustannusten pienentämiseen, rahoitettavuuden parantamiseen ja pidemmän aikavälin arvonnousun tuottamiseen.
Näiden tavoitteiden edistämiseksi teemme pienempiä tai suurempia yrityksesi tarpee-seen räätälöityjä projekteja. Yritysrahoituksen neuvonannon projektit voivat liittyä esimerkiksi yrityksesi lainojen uudelleenkilpailuttamiseen, kassavirtaongelmien ratkaisemiseen, yrityksesi taloustilanteen elvyttämiseen, merkittävien investointien tai yritysjärjestelyiden rahoitusratkaisun suunnitteluun tai yrityksesi taserakenteen optimointiin.

Arviointi, suunnittelu ja toimeenpano

Rahoitusneuvonnan
palvelumme


Yrityksen rahoitusneuvontamme koostuu kolmesta eri palvelupaketista, jotka ovat taserakenteen optimointi, yritystalouden kunto-ohjelma ja riskienhallinta.Taserakenteen optimointi


Pienennä rahoituskuluja ja paranna rahoitettavuutta

Taserakenteen optimointipalvelumme voi auttaa, jos pohdit esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Onko yritykselläsi vaikeuksia vakuuttaa rahoittajat yrityksesi potentiaalista ja saada rahoitusta?
 • Tiedätkö, miten voisit parantaa yrityksesi rahoitettavuutta?
 • Ovatko rahoituskulusi kohtuullisia suhteessa velkojesi määrään?

Taserakenteen optimoinnilla autamme sinua luomaan kestävän tulevaisuuden yrityksellesi ja välttämään taloudellisia haasteita. Taserakenteen optimointipalvelumme kattaa laajasti esimerkiksi rahoitusjärjestelyt, kustannussäästöt, omaisuuden optimointi, velan uudelleenrahoitus, kassavirran hallinta ja sidosryhmien hallinta.

Sovitamme taserakenteen optimoinnin palvelumme aina yrityksesi erityistarpeisiin, vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Taserakenteen optimointipalvelumme tavoitteena on usein yksi tai useampi seuraavista:

 • vakauttaa yrityksesi taloudellista tilannetta pienentää rahoituskulujasi
 • optimoida tasettasi niin, että yrityksesi rahoitettavuus paranee
 • luoda suunnitelma siitä, miten yrityksesi oman ja vieraan pääoman suhde saadaan
 • tukemaan optimaalisesti yrityksesi skaalautuvuutta ja kasvua.

Kokenut rahoitusneuvojamme ovat erikoistuneet auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä selviytymään taloudellisista haasteista ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä.Yritystalouden kunto-ohjelma


Käännä yrityksesi talouden suunta kuudessa kuukaudessa

Yritystalouden kunto-ohjelmamme voi auttaa, jos pohdit esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Onko yritykselläsi vaikeuksia pysyä pystyssä?
 • Onko sinulla kassavirtaongelmia, laskeeko myyntisi tai velkaantuuko yrityksesi?
 • Onko sinulla haasteita liiketoimintasi kannattavuuden kanssa?

Kokeneiden yritysrahoituskonsulttien tiimimme on erikoistunut auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä selviytymään taloudellisista haasteista ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä.

Kuuden kuukauden kunto-ohjelma on räätälöity yrityksesi erityistarpeisiin ja vaatimuksiin, ja se on suunniteltu vakauttamaan taloudellista tilannettasi, organisoimaan toimintaasi ja asemoimaan yrityksesi kasvuun.

Kuuden kuukauden kunto-ohjelma kattaa laajasti esimerkiksi rahoitusjärjestelyt, kustannussäästöt, omaisuuden optimointi, velan uudelleenrahoitus, kassavirran hallinta ja sidosryhmien hallinta. Kuuden kuukauden kunto-ohjelma tarjoaa monia etuja yrityksellesi, mukaan lukien parantunut taloudellinen vakaus, pienemmät kustannukset ja velkaantuminen, lisääntynyt kannattavuus, parantunut kilpailukyky ja parantunut sidosryhmien luottamus.Riskienhallinnan arviointi ja suunnittelu


Suojaa liiketoimintasi

Pieni tai keskisuuri yrityksesi kohtaa monia riskejä, jotka voivat uhata liiketoimintaasi ja heikentää kasvuasi. Yrityksen sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden varmistaminen on hallituksen yksi keskeisistä tehtävistä. Yrityksesi riskienhallinnan arvioinnin ja suunnittelun avulla voimme auttaa sinua tunnistamaan, arvioimaan ja vähentämään näitä riskejä sekä varmistamaan, että yrityksesi on hyvin suojattu ja menestyvä. Riskienhallinnan arvioinnin ja suunnittelun palvelut räätälöimme yrityksesi erityistarpeisiin ja vaatimuksiin. Toteutuksesta vastaavat kokeneet ammattilaisemme. Tyypillisesti riskienhallinnan arviointi ja suunnittelu kattaa laajasti eri alueet kuten:

 • tärkeimpien liiketoimintariskien tunnistamisen ja arvioinnin
 • yrityksen toiminnan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin
 • petosten havaitsemisen
 • liiketoiminnan jatkuvuuteen vaikuttavat tekijät
 • talousjohtamisen politiikat ja käytännöt
 • strategisen suunnittelun

Parempi ja kattavampi riskienhallinta tuo yrityksellesi monia etuja. Se auttaa sinua esimerkiksi suojaamaan yrityksesi tuloksen ja liiketoiminnan jatkuvuuden, varmistamaan viranomaisvaatimusten noudattamisen ja sen avulla voit tehokkaammin havaita väärinkäytökset ja ehkäistä niitä.
Tarvitsetko hyviä neuvoja ja
tehokkaita toimia yrityksesi
rahoitukseen?


Ota yhteyttä
Rahoitusneuvojaan


Pekka Pistokoski

Pekka Pistokoski

Vt. liiketoimintajohtaja, hallituksen jäsen

Soita 040 939 3398
Lähetä sähköpostia