Julkaistu: 22.08.2018

”Rahoitusala kaipasi henkilökohtaista palvelua ja asiakasvastuullista toimijaa”

”Rahoitusala kaipasi henkilökohtaista palvelua ja asiakasvastuullista toimijaa”
Suomen Rahoitusneuvoja Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Loponen on espoolainen, 38-vuotias, kahden lapsen isä. Alun perin Loponen on kotoisin Kuopiosta, mutta rahoitusalan kutsuhuuto veti miehen ensin Turun yliopistoon opiskelemaan taloustiedettä ja sieltä pääkaupunkiseudulle työelämään pankkimaailmassa.

– Tulevaa uraa ja opiskelupaikkaa valitessa minua kiinnosti jo silloin talouden ilmiöt ja erityisesti se miten rahoitus välittyy. Sillä tiellä ollaan. Aluksi tekijä seurasi työtä, mutta vuosien myötä on tullut myös paljon omia ideoita ja näkemystä siitä, miten jotkin asiat rahoitusalalla pitäisi hoitaa, Loponen sanoo.
Yli kymmenen vuoden kokemus rahoitusalasta on antanut Loposelle sen kokemuksen ja ne näkemykset ja ideat, joiden vuoksi hän on tänä päivänä Rahoitusneuvojan liiketoimintajohtaja.

– Valmistumisen jälkeen sain työn Helsingistä Sampo Pankin sijoitusasiantuntijana. Parin vuoden päästä siirryin yrityspankin puolelle rahoituspäälliköksi osallistuessani samalla pankin esimiesvalmennusohjelmaan. Esimiesvalmennusohjelma auttoi luomaan erinomaisen kontaktiverkoston, Loponen kertaa työuransa alkupuolta.

– Yrityspankin puolella hoidin pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta, maksuliikennettä ja sijoituksia. Vuonna 2013 siirryin Handelsbankeniin vastaaviin tehtäviin, mutta hoitamaan isompia yrityksiä. Kun 10 vuotta pankeissa tuli täyteen, kehittyi ajatus siitä, että nyt on aika tehdä jotain muuta.

– Sain työn IT-yritys CGI:n asiakaspäällikkönä. Toimenkuvana oli pitää Suomessa toimivien pankkien asiakkuuksia näpeissäni ja konsultoida pankkeja IT-ratkaisuissa.

– Ehdin olla CGI:llä puolitoista vuotta ja olin juuri jäänyt sieltä pois, kun sain yhteydenoton Suomen Rahoitusneuvoja Oy:ltä. Rahoitusneuvoja on uudenlainen palvelu ja nyt edessä on niin sanotusti suuri tuntematon, johon lähden kuitenkin innolla mukaan.

– Uudessa maastossa luovimisessa auttaa se, että loin itselleni erittäin vahvan kontaktiverkoston Sampossa, Danskessa ja Handelsbankissa. CGI:llä tutustuin paljon muidenkin pankkien ylempään liiketoimintajohtoon. Se on auttanut mallikkaasti eteenpäin, kun olen toiminnan alussa rakentanut Rahoitusneuvojan kumppanuusverkostoa, Loponen miettii.

Rahoitusneuvonnan pitää olla asiakkaan tarpeen mukaista ja henkilökohtaista


Reilun kymmenen vuoden työuran aikana Loponen on muiden rahoituksen ammattilaisten tavoin todistanut alan kovaa nousua vuosina 2006–2009 ja sen jälkeen kovaa pudotusta.

– Olen nähnyt pankkien luottopolitiikan rajut muutokset ja asiakasyritysten kokemat myrskyt, kun kannattava bisnes muuttuu heikoksi, koska lainanmyöntö muuttuu erittäin kireäksi. Samaan aikaan pankit ovat myös muuttaneet toimintapolitiikkaa henkilökeskeisestä toimintamallista kasvottomampaan palveluun, Loponen sanoo.

– Siitä on ammennettu arvokasta oppia. Minun mielestäni johtava idea Rahoitusneuvojassa on se, että nimetyn asiakasvastuullisen asiantuntijan avulla voimme tarjota asiakkaallemme henkilökohtaista palvelua kuten pankit ennen.

– Mutta me emme ole sidottuja yhteen pankkiin, yhden pankin asiakaspolitiikkaan ja luottopolitiikkaan, vaan meillä on käytössämme koko rahoitusalan arsenaali asiakkaan palvelemiseksi, Loponen korostaa.

Juuri tämä vuosien myötä syntynyt näkemys oli merkittävin syy lähteä Rahoitusneuvojan liiketoimintajohtajaksi. Loposen mielestä rahoitusneuvonta ei voi olla mitään muuta kuin henkilökohtaista palvelua ja nimenomaan asiakkaan ongelman ratkaisemista.

"Mielestäni johtava idea Rahoitusneuvojassa on se, että nimetyn asiakasvastuullisen asiantuntijan avulla voimme tarjota asiakkaallemme henkilökohtaista palvelua kuten pankit ennen."

– Jo pankeissa työskennellessä minua kiinnosti koko rahoitusarsenaalin hyödyntäminen asiakkaan tarpeen ratkaisemiseksi. Mutta pankissa toimitaan pankin politiikan mukaisesti: ketä tavataan, kenen kanssa tehdään bisnestä ja millä ehdoilla. Rahoitusneuvoja on juuri siitä erilainen, että meillä on vapaus valita asiakkaalle optimaalisin ratkaisu hyödyntäen koko rahoitusalan kenttää, Loponen perustelee.

Ota yhteyttä
Rahoitusneuvojaan


Juha Loponen

Juha Loponen

Hallituksen jäsen

Soita
Lähetä sähköpostia– Olipa kyseessä vieraan pääoman ehtoinen rahoitus tai , rahoitusneuvoja voi tarjota ratkaisuksi Nordeaa, Op:ta, Handelsbankenia tai Danskea. Voimme myös hyödyntää pääomasijoittajia, tai jopa omaa hyvää suhdeverkostoa, mutta ylipäätään tämän hetkistä, historiallisen rikasta rahoituksen tarjontaa Suomessa.

– Rahoitusneuvoja on kiitollinen paikka toteuttaa tätä näkemystä ja saan olla alusta asti luomassa uutta toimintamallia. Mukavinta on se, että mukana on erittäin kokeneita entisiä pankkialan johtotehtävissä tai asiakasvastuullisissa asemissa työskennelleitä henkilöitä, joita kuuntelemalla ja konsultoimalla vien hommaa eteenpäin ja opin itsekin koko ajan lisää.

Rahoitusala kaipaa henkilökohtaisia, asiakasvastuullisia toimijoita.
Rahoitusala kaipaa henkilökohtaisia, asiakasvastuullisia toimijoita.

Mitä uutta Rahoitusneuvoja tuo rahoitusalalle?


Millaista uutta toimintamallia Loponen on siis luomassa? Rahoitusneuvojan toimintamalli on ehkä uudenlainen, mutta kilpailuvaltti syntyy pitkästä kokemuksesta.

– Aiemman työkokemukseni ansiosta minulla on laaja perspektiivi rahoitusalaan. Sama koskee kaikkia asiamiehiämme, joista osa on todellisia konkareita, Loponen aloittaa.

– Toimintamme perustuu siihen, että kartoitamme asiakkaan tilanteen ja lähdemme siitä tekemään toimintasuunnitelmaa rahoituskierrosta ajatellen.

– Minulla itselläni on hyvä analyyttinen tausta, koska olen toiminut asiakasvastuullisissa tehtävissä pankissa. Kaikki työkalut yritysanalyysistä luottopäätökseen on hallussa. Tunnen koko prosessin etenemisen yrityksen kannalta. Ja kun en edusta pankkia, pystyn pureutumaan asiakkaan tilanteeseen usealta kantilta enkä vain pankin näkökulmasta. Samalla pystyn kuitenkin esittelemään asiakasyrityksen tapauksen pankeille pankin kannalta.

"Asiakasta autamme luottoesityksen valmistelussa ja toisaalta toimitamme pankille relevanttia tietoa asiakasyrityksestä selkeästi ymmärrettävänä pakettina."

– Tämä on luottamusbisnestä ja hyvän verkoston ansiosta pankeissa on ihmisiä, jotka luottavat meihin.

– Monesti myös rahoitusta koskevissa keskusteluissa pankilla on omat tavoitteensa ja asiakkaalla omansa ja ne tavoitteet voivat olla ristiriidassa. Kun siihen väliin tulee tulkki, asiat etenevät kummasti helpommin. Asiakasta autamme luottoesityksen valmistelussa ja toisaalta toimitamme pankille relevanttia tietoa asiakasyrityksestä selkeästi ymmärrettävänä pakettina.

– Jos kyseessä on isompi projekti, pankin on hankala lähteä hakemaan toisesta pankista kumppania koko rahoituspaketin ratkaisemiseen. Meidän avullamme sekin onnistuu. Toimimme luottamuksellisesti. Me pidämme kokonaisuuden käsissämme ja pankki pystyy antamaan oman tarjouksensa osasta pakettia.

Jos asia pitää tiivistää, Juha Loponen antaa rahoituksen kanssa painiville yrityksille seuraavan lupauksen:

– Sloganimme kuuluu ”Haemme myönteisen päätöksen”. Valmistelemme ja valmennamme yrityksen siihen kuntoon, että rahoitus on ainakin mahdollista saada. Meistä se ei jää kiinni.


Juha Loponen CV


Koulutus:

Turun yliopisto 2006
Valtiotieteiden maisteri, pääaineena taloustiede

Business Banker -kurssi, Sampo Pankki 2009
Johtoryhmä -esimiesvalmennusohjelma, Sampo Pankki 2008–2009
Arvopaperivälittäjäin tutkinto 1 ja 2, 2007 ja 2011

Työkokemus:

Sampo Pankki, Helsinki, 12/2006 – 01/2009
Sijoitusasiantuntija

Danske Bank, Helsinki, 02/2009 – 06/2013
Rahoituspäällikkö

Handelsbanken, Vantaa, 07/2013 – 06/2016
Rahoituspäällikkö

CGI Suomi, Helsinki, 08/2016 – 12/2017
Asiakkuuspäällikkö

Suomen Rahoitusneuvoja Oy, Espoo, 02/2018-
Liiketoimintajohtaja

Juhan löydät myös LinkedInistä

Katso yhteystiedot

Jaa hyviä uutisia