Julkaistu: 08.10.2021

Rahoitusneuvojan Seppo Tujunen: “Leasingrahoituksella yrityksen tunnusluvut paremmiksi”

Rahoitusneuvojan Seppo Tujunen: “Leasingrahoituksella yrityksen tunnusluvut paremmiksi”
Yhä useampi yritys käyttää investointeihin leasingrahoitusta. Rahoitusneuvojan asiantuntijat tietävät, miten yhtiön kassa- ja tunnusluvut paranevat ja rutiinit helpottuvat ulkoistamalla esimerkiksi IT- ja kuljetuskalustohankinnat.
Suomalaisilla yrityksillä on usein valtavan paljon rahaa kiinni erilaisissa koneissa, laitteissa ja ajoneuvoissa. Mutta tätä rahaa voidaan vapauttaa muuhun käyttöön yksinkertaisella ratkaisulla.

– Ratkaisu on leasing. Liisaamalla koneet ja laitteet, yrityksesi vapauttaa pääomaa ydinliiketoimintaan, Rahoitusneuvojan hallituksen jäsen ja pitkän linjan rahoitusalan mies Seppo Tujunen toteaa.

Käytännössä ratkaisumalli on varsin yksinkertainen. Ulkopuolinen rahoittaja tai palveluntuottaja tuo koneet ja noutaa vanhat laitteet vuokrakauden lopussa ja tuo uudet ajanhengen mukaiset tilalle.

Vuokrasopimuskauden päätteeksi yrityksesi luopuu taas laitteista ja rahoittaja toimittaa uudet seuraavalle sopimuskaudelle. Vuokraava osapuoli voi puolestaan myydä käytettyä laitteistoa eteenpäin kolmansiin maihin. Epäkuntoiset laitteet kierrätetään.

– Henkilöstön puhelimien kanssa voi toimia samalla periaatteella. Sen sijaan, että laitetaan rahaa kiinni puhelimiin, puhelimen elinkaaripalvelut ulkoistetaan kolmannelle taholle. Maksetaan kerran kuussa vuokrasta. Hintaan voi sisältyä huollot ja ylläpitokustannukset. Sillä tavalla säästyy rahan lisäksi myös aikaa, kun yrityksesi ei tarvitse itse huolehtia näistä asioista, Tujunen toteaa.


Ajoneuvot leasingrahoituksella


Leasingtoiminnan tärkein hyöty on vapauttaa pääomaa yrityksen ydinliiketoimintaan. Esimerkiksi erilaiset ajoneuvot – kuten vaikkapa henkilöstön työsuhdeautot, trukit tai muu yhtiön kuljetuskalusto ovat erinomaisia esimerkkejä asioista, joissa leasingtoiminta kannattaa.

– Perinteinen tapa on hankkia autot itse omalla rahoituksella. Mutta leasingrahoituksella saadaan aina ajanmukainen kalusto parhaiten käyttöön. Rahoitusaika voi olla vaikkapa 3–5 vuotta, ja yrittäjä maksaa ainoastaan käytöstä kiinteää kuukausivuokraa, Seppo Tujunen sanoo.

Mielenkiintoinen esimerkki tästä toimintatavasta saatiin syyskuun lopussa, kun lentoyhtiö Finnair ilmoitti tehneensä järjestelyn, jossa se on myynyt neljä Airbus A350 -lentokonetta ja vuokrannut ne takaisin käyttöönsä. Yhtiö kertoo järjestelyn tuottavan välittömästi 400 miljoonan dollarin positiivisen kassavaikutuksen.

– Sama käytäntö sopii esimerkiksi myös trukkikalustoon. Vanhatkin trukit voidaan myydä palveluntarjoajalle, joka vastaa uusien hankinnasta ja ylläpidosta. Kaikki kumipyörillä liikkuva kalusto voidaan hyvinkin ulkoistaa leasingrahoituksella, Tujunen sanoo.


Saatavat rahaksi saatavarahoituksella


Yrityksen saatavat voi myös hyödyntää. Rahoitusneuvojan hallituksen jäsenenä ja neuvonantajana toimiva Tujunen toteaa, että varsinkin tilanteissa, jossa yritys on antanut pitkiä maksuaikoja, rahaa voidaan saada kassaan nopeammin oikeilla ratkaisulla.

– Yrityksen saatavat ovat hyvä reservi tarvittaessa. Saatavat voidaan muuttaa rahaksi saatavarahoituksella. On mahdollista muuttaa kaikki laskut tai sovitun osan laskuista rahaksi. Rahoittaja voi tarvittaessa myös hoitaa perinnän, Tujunen kertoo.

Erilaisilla rahoitusjärjestelyillä voidaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen tunnuslukuihin.

– Tarkoitus on, että yhtiö omistaa itse vain ihan välttämättömät asiat. Kaikki nopeasti kuluvat laitteet ja koneet ovat hyviä kohteita leasingrahoitukselle, Tujunen tiivistää.


YRITYKSEN TUNNUSLUVUT


Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut ovat:

  • Kannattavuus
  • Maksuvalmius
  • Omavaraisuus
  • Oman pääoman tuotto

Tunnusluvut tiivistävät tilinpäätösaineiston olennaisen numeerisen tiedon luettavaan ja helposti vertailtavaan muotoon.


LEASING


  • Leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Tavallisia vuokrauskohteita ovat koneet, laitteet ja kulkuneuvot.
  • Usein liisataan autoja ja koneita 3–5 vuoden vuokrasopimuksilla.
  • Liisaamalla saadaan kone tai laite käyttöön hankintahetkellä edullisemmin kuin ostamalla ja hankittava kone tai laite ei siirry käyttäjän omaisuudeksi. Leasingsopimus voi sisältää esimerkiksi auton yhteydessä huollon ja tietokoneen yhteydessä kierrätyksen.
  • Leasingin etu on, ettei järjestely sido vuokralle ottajan omia varoja eikä vakuuksia.

Jaa hyviä uutisia